Hello world

Oorsuizen & Tinnitus


Acupunctuur heeft een zeker effect op de behandeling van tinnitus.De oorzaken van tinnitus zijn complex en de meeste patiënten hebben geen duidelijke oorzaak.Veel patiënten met tinnitus zijn gerelateerd aan de achteruitgang van de zenuwfunctie veroorzaakt door onvoldoende bloedtoevoer.


Tinnitus kan concentratieproblemen tot gevolg hebben en leiden tot angst en prikkelbaarheid. Vaak gaat tinnitus ook gepaard met gevoelens van machteloosheid en neerslachtigheid.


Oorsuizen wordt binnen de acupunctuur gezien als veel hitte en onrust in het lichaam, dat kan opstijgen naar het hoofd en daar een onaangenaam geluid kan veroorzaken. De behandeling probeert deze leegte op te heffen en meer balans te brengen door de zenuwcellen die betrokken zijn bij het oorsuizen succesvol te kalmeren.