Hello world

Maag En Darmklachten


Maag-Darmklachten is een veel voorkomende ziekte in poliklinieken voor gastro-enterologie, voornamelijk vanwege verschillende redenen die leiden tot gastro-intestinale motiliteitsstoornissen, resulterend in secundaire dyspepsie. Symptomen van gastro-intestinale stoornissen zijn onder meer een opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken, anorexia, vroege verzadiging, constipatie, diarree en afwisselend diarree en constipatie.